Plan

کارآموزی

ترکیب آموزش در محل کار و
آموزش در کلاس

همزمان با آموزش حقوق بگیرید.

آداره آموزش صنعت (ITA) برنامه‌ای برای تطبیق شغلی برای کارآموزان ارائه می‌کند تا با کمک آن تصمیم بگیرید که کدام شغل فنی برایتان بهتر است.

ITA همچنین برنامه‌هایی را برای افراد بومی، زنان، و جوانان برای کشف گزینه‌های مختلف مشاغل فنی ارائه می‌دهد.

برای تکمیل دوره کارآموزی حمایت یک صنعت یا کارفرما مورد نیاز است و تکمیل آن 4 سال طول می‌کشد. کارآموزی به روش‌های مختلفی می‌تواند شروع شود:

1. شما یک دانش‌آموز دبیرستان هستید که می دانید کدام شغل فنی را می‌خواهید.

کار خود را همراه با آموزش کارآموزی همزمان با تکمیل تحصیلات خود در دبیرستان شروع کنید. دوره‌های مشاغل فنی مختلفی در دسترس دانش‌اموزان دبیرستان می‌باشند، و اغلب آن‌ها می‌توانند حمایت مالی اضافی را برای شما در طول سال اول آموزش فراهم آورند. از مشاور تحصیلی یا مشاور شغلی دبیرستان خود بخواهید که در فراهم نمودن و برنامه‌ریزی برای دوره کارآموزی به شما کمک کند.

2. شما علاقه‌مند هستید ولی مهارت‌هایی که یک کارفرما یا حامی احتمالی می‌خواهد را ندارید.

در بریتیش کلمبیا، برنامه‌های مشاغل فنی بنیادی وجود دارند که شما را با مشاغل فنی مختلفی آشنا می‌کنند و مهارت‌هایی که شما نیاز دارید را به شما آموزش می‌دهند. نداشتن مهارتهای اولیه نمی‌تواند شما را متوقف کند. تکمیل برنامه‌های بنیادی معمولًا به‌معنی داشتن سطح یکم مهارت‌های کارآموزی می‌باشد. بعضی برنامه‌ها به شما کمک می کنند که یک حامی پیدا کنید. عبارت برنامه‌های برنامه‌ریز تحصیلی بریتیش کلمبیا را جستجو کنید و کلیدواژه «Foundation» را در قسمت جستجو تایپ کنید و همچنین گزینه‌ی فیلتر 'Trades Training' را زیر'Program Credentials' اعمال کنید تا برنامه‌های مشاغل فنی بنیادی که برای شروع شغل دلخواهتان مفید هستند را پیدا کنید.

3. شما یک کارفرما به‌عنوان حامی دارید و می خواهید به دوره کارآموزی خود رسمیت بدهید.

هنگامی که برای کارآموزی خود یک کارفرما به عنوان حامی داشته باشید، شما و کارفرمایتان باید در آداره آموزش صنعت ثبت نام کنید.

قسمت مبانی کارآموزی اداره آموزش صنعت را مرور کنید.

طراحی شده برای آموزش در محل کار