Plan

والدین

والدین می‌توانند کمک کنند

شما نقشی کلیدی در حمایت از فرزندان بزرگسال خود در دستیابی به اهداف تحصیلیشان ایفا می‌کنید.

مشاوره شغلی، حمایت مالی، حمایت عاطفی، راهنمایی در مورد بزرگسالی، همگی در موفقیت فرزندان شما نقش دارند. تعادل بین حمایت و مستقل بودن را کشف کنید

خبرنامه‌های اینترنتی والدین

ما برای برقراری ارتباط با والدین در زمینه تازه‌ها و منابع برای کمک به فرایند حمایت از دانش‌آموزان در فرایند برنامه‌ریزی دوره تحصیلی آموزش عالی شروع به ارسال خبرنامه‌های اینترنتی کرده‌ایم.

همین امروز برای لیست ارسال ایمیل مشترک شوید!

والدین به‌عنوان مربیان شغلی و تحصیلی

تاریخ‌های کارگاه‌های بهار سال 2021:

ساعت تاریخ منطقه
7 تا 8:30 بعد از ظهر 1 بهمن 1399 (20 ژانویه 2021) دلتا
7 تا 8:30 بعد از ظهر 15 بهمن 1399 (3 فوریه 2021) کملوپس
7 تا 8:30 بعد از ظهر 23 بهمن 1399 (11 فوریه 2021) لنگلی
30 تا 8 بعد از ظهر 12 اسفند 1399 (2 مارس 2021) سوری

* لطفاً توجه داشته باشید که شرکت در هر جلسه تنها برای والدین مدرسه‌های ناحیه‌ی مربوط به آنها آزاد است. احتمال تغییر تاریخ‌ها وجود دارد.

برای ثبت نام، لطفا با شورای مشورتی والدین آن ناحیه یا مشاور شغلی ناحیه تماس بگیرید.

منابع بیشتر

بسیاری از مؤسسات جلسات معارفه‌ای برای والدین اجرا می‌کنند که برای کمک به شما طراحی شده‌اند تا در برنامه‌ریزی آموزش عالی، فرایند ارسال درخواست، و تداوم موفقیت فرزندتان از او پشتیبانی کنید- در یکی از این جلسات شرکت کنید!

والدین می‌توانند کمک کنند

 1. در مورد انتخاب برنامه‌ی آموزشی با هم اندیشه و پرسش تبادل کنید.
 2. تحقیق مورد نیاز برای یادگیری در مورد گزینه‌های برنامه‌ها را شما انجام ندهید.
 3. در فرایند ارسال تقاضا آن‌ها را تشویق کنید.
 4. فرایند مربوط به ارسال تقاضا را شما برای آن‌ها انجام ندهید.
 5. در مورد طرح‌های تامین مالی تحصیلات آن‌ها با آن‌ها گفتگو کنید.
 6. محاسبه‌ی بودجه یا تقاضای کسب کمک مالی را شما انجام ندهید.
 7. قبل از هر جلسه‌ی مشاوره، با هم تبادل فکر و پرسش انجام دهید.
 8. در جلسه مشاوره شرکت نکنید.
 9. در مورد انتخاب و ثبت نام رشته با آن‌ها بحث و مشورت کنید.
 10. آن‌ها را ثبت نام نکنید.
 11. در مورد نحوه قراری رابطه با یک مدرس یا استاد در مورد یک موضوع خاص راهنمایی کنید.
 12. مستقیما با مدرس یا استاد ارتباط برقرار نکنید.
 13. در مورد انجام کارهای تحصیلی آن‌ها را تشویق کنید.
 14. در روز چندین بار برای یادآوری انجام کارهای تحصیلی با آن‌ها تماس نگیرید.
 15. در مورد مقالات و تکالیف به آن‌ها بازخورد داده یا تشویقشان کنید.
 16. بخش‌هایی از مقالات یا تکالیف آن‌ها را برایشان ننویسید.ه
 17. در مورد پیشرفت آن‌ها گفتگو کنید.
 18. برای گرفتن نمراتشان به سایت یا پردیس دانشگاه نروید

برای کمک بیشتر به آدرس اینترنتی گذار از دبیرستان مراجعه کنید.

تشویق
بهترین پشتیبانی است