Plan

Scholarships at Bursaries

Ano ang Scholarships at Bursaries?

Ang scholarships ay

ibinibigay batay sa iba't-ibang criteria o pamantayan, na karaniwang sumasalamin sa mga minamahalaga at mga layunin ng taong nagtatag ng gantimpala.

Ang bursaries ay

mga pinansyal na gantimpala batay sa kapwa pinansyal na pangangailangan at criteria na itinakda ng donor, taong nagtatag, o ng indibidwal na institusyon.

Bawat taon, daan-daang scholarships at bursaries ang hindi naibibigay sa mga estudyante dahil hindi sila nag-apply para dito. Medyo matrabaho maghanda ng aplikasyon para dito, pero maaring sulit gawin ito.

Paghanap ng mga Scholarship

Para sa mga estudyante sa high school, tanungin ang inyong high school counsellor! Maraming mga high school ang may mga scholarship na takdang ibinibigay para sa mga high school na estudyante na papasok sa post-secondary. At halos lahat ng post-secondary na institusyon ay may scholarships at bursaries para sa kanilang mga estudyante.

Estudyante ka man sa high school o hindi, may research at discover funds na available sa iyo sa mga sumusunod na site. Para sa Indigenous funding, mangyaring bisitahin ang aming Indigenous Students page. 

Sundan kami sa Twitter at Facebook para sa impormasyon tungkol sa iba pang mga scholarship at mga deadline! 

MGA SCHOLARSHIP AT BURSARIES SA PAMPUBLIKONG SEKTOR

StudentAid BC

Student loans, grants, at impormasyon tungkol sa scholarship na ispesipikong dinisenyo para sa mga estudyante sa BC.

Provincial Tuition Waiver Program

Sinusuportahan nito ang mga estudyante na dating youth in care at na nag-aaral nang full-time o part-time sa isang pampublikong post-secondary na institusyon sa BC, Native Education College, o isa sa 10 eligible na union trades training centres.

Canada Student Loans and Grants

Ito'y site ng Pamahalaan ng Canada na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa national student loans program, repayment assistance plans, grants, at provincial at territorial student financial aid offices.

Canada Apprentice Loan Service Centre (CALSC)

Ang Pamahalaan ng Canada ay nangangakong magbigay ng suporta sa mga rehistradong apprentice sa buong training nila. Ang Canada Apprentice Loan ay makakatulong sa iyo na makuha ang perang kailangan mo upang makamit ang iyong mga layunin.

International Scholarships

Ito'y site ng Pamahalaan ng Canada na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mapagkukunan ng funding para sa kapwa mga estudyanteng nais mag-aral sa Canada at sa mga Canadian na estudyante na nais mag-aral sa ibang bansa.

Aboriginal Learning Links

Mayroong scholarships at bursaries para sa mga Indigenous na estudyante.

BC School Superintendents Association

Taunang rehiyonal na scholarships para sa mga estudyanteng nagplaplanong mag-aral ng post-secondary.

BC Excellence Scholarships

Mga scholarship upang kilalanin ang well-rounded BC graduates na nagpakita na sila'y nagseserbisyo at namumuno, sa eskwelahan at sa kanilang mga komunidad.

BC Pathway to Teacher Education Scholarships

Ibinibigay sa 20 pinakamahusay na high school graduates na nagpakita na sila'y dedikado at may aptitude na makapagturo sa K-12.

BC District/Authority Scholarships

Ito'y scholarships na iginagawad sa mga magtatapos nang estudyante sa BC bilang pagkilala sa kanilang kahusayan sa piniling area of interest o sa kanilang kalakasan.

BC Arts Council Scholarship Program

Ito'y naglalaan ng pagpopondo na nagkakahalaga nang hanggang $6,000 bawat taon sa mga pinakamahusay na BC residents na nag-aaral nang full-time sa isang fine-arts diploma o degree program sa isang kinikilalang kolehiyo, unibersidad, institusyon, o akademiya, sa anumang bansa.

SCHOLARSHIPS AT BURSARIES SA PRIBADONG SEKTOR

BC Tech Scholarships

Ito'y mga grant sa mga estudyanteng may hilig sa technology at na mag-aaral ng Engineering, Computer Science, Entrepreneurship, Biotech, Cleantech, IT & Applied Technology, Business & Technology Management, Product Management, Digital Media, at iba pang tech programs sa kanilang post-secondary.

ScholarshipsCanada

Ito'y isang database ng scholarships, student awards, at bursaries na available para sa mga estudyante.

Student Awards

Ito'y isang libreng Canadian scholarship matching at peer-to-peer support para sa iyong buhay bilang estudyante.

Disability Awards

Ito'y isang database ng mga scholarship na available sa Canada, lalo na para sa mga estudyanteng may mga kapansanan.

Loran Scholars Foundation

Ito ang pinakamalaki at pinaka-komprehensibong apat-na-taong undergraduate award (nagkakahalaga ng $100,000) para sa young Canadians batay sa kanilang mga katangian, serbisyo, at potensyal o kakayahan sa pamumuno.

Horatio Alger Association of Canada

Naglalaan ng $1.2 milyon bawat taon bilang scholarship sa lahat ng provinces at territories sa Canada, para sa mga estudyanteng nangangailangan at na nararapat na makakuha nito.

Irving K. Barber BC Scholarship Society

Naglalaan ng scholarships at awards sa mga estudyante sa BC upang tulungan silang matapos ang kanilang post-secondary na pag-aaral. Kabilang sa mga kategorya ng scholarship ang transfer, international, Indigenous, at women in tech.

Canadian Mental Health Association of BC

Ang CMHA BC ay tumutulong sa mga taong may mental illness o sakit sa pag-iisip upang maipagpatuloy nila ang kanilang post-secondary na edukasyon sa pamamagitan ng kanilang scholarships at bursary programs.

MGA OPISINA NG FINANCIAL AID AT AWARDS NG MGA POST-SECONDARY NA INSTITUSYON

British Columbia Institute of Technology

Financial Aid & Awards 

Camosun College

Financial Aid & Awards

Capilano University

Financial Aid & Awards

Coast Mountain College

Financial Aid

College of New Caledonia

Financial Aid & Awards

College of the Rockies

Financial Aid and Awards

Douglas College

Financial Aid & Information

Emily Carr University of Art and Design

Financial Aid + Awards

Justice Institute of British Columbia

Financial Aid & Scholarships

Kwantlen Polytechnic University

Student Awards & Financial Assistance

Langara College

Financial Aid

Nicola Valley Institute of Technology

Financial Aid Department

North Island College

Financial Aid

Northern Lights College

Student Financial Aid and Awards

Okanagan College

Financial Aid and Awards

Royal Roads University

Financial Aid & Awards

Selkirk College

Student Awards & Financial Support

Simon Fraser University

Financial Aid and Awards

Thompson Rivers University

Student Awards & Financial Aid

University of British Columbia

Finances

University of Northern British Columbia 

Awards and Financial Aid

University of the Fraser Valley

Financial aid and awards

University of Victoria

Student Awards and Financial Aid

Vancouver Community College

Financial Aid & Student Awards

Vancouver Island University

Financial Aid & Awards

Mga Tip Kung Paano Mag-apply para sa mga Scholarship

Ang mga proseso ng aplikasyon para sa scholarship ay maaring mag-iba-iba, depende sa kung sino ang nagbibigay nito. Siguraduhing natutugunan ng iyong aplikasyon ang mga requirement!