Plan

Credentials

Ang iba't-ibang mga karera ay nangangailangan ng iba't-ibang mga kwalipikasyon

Piliin ang Credential na kakailanganin mo para sa iyong Karera

Pero isang tanong muna -- ano ba ang ibig sabihin ng credential?

Ito'y ang magandang parchment na papel na matatanggap mo kapag matagumpay mong natapos ang isang programa!

Ang ilang credentials ay maaring makuha pagkaraan ng maikling panahon, at ang iba naman ay nangangailangan ng taun-taong pag-aaral. Maari mong gamitin ang isang dating nakompletong credential upang makapasok sa ibang mga programa.

Ang mga Karaniwang Inaalok na Credentials sa BC

 1. CITATION
  Wala pang 6 na buwan.
  Entry level credential sa isang ispesipikong sektor ng pag-aaral; ito'y karaniwang binubuo ng 4 man lamang na kurso.
 2. FOUNDATION TRADE CERTIFICATES
  Sa pagitan ng 6-12 buwan.
  Ipinakikilala ang mga estudyante sa iba't-ibang trades training, at ang mga nagtatapos dito ay kadalasang binibigyan ng technical training credit para sa kanilang ninanais na trade.
 3. CERTIFICATE
  Sa pagitan ng 6-12 buwan.
  Academic certificates, na karaniwang binubuo ng 30 credits o 10 kurso.
 4. DIPLOMA
  Karaniwang nagtatagal nang 2 taon.
  Academic diplomas, karaniwang binubuo ng 60 credits o 20 kurso.
 5. ASSOCIATE DEGREE
  Karaniwang nagtatagal nang 2 taon.
  Ito'y may kasamang university course work (60 credits) sa Arts o Sciences. Ginagarantiya ng mga unibersidad sa BC sa lahat ng mga estudyante na ang buong 60 credits ay tatanggapin para sa transfer. May karagdagang impormasyon na makukuha sa BC Transfer Guide.
 6. POST-BACCALAUREATE O ADVANCED DIPLOMA
  Karaniwang nagtatagal nang 8 buwan-2 taon.
  Ang mga nagtapos nang may diploma o undergraduate degree ay makakakuha ng karagdagang specialization sa kanilang unang area ng pag-aaral o core skills sa isang bagong pag-aaralan. Ang mga diploma na ito ay hindi graduate-level studies.
 7. BACHELOR'S DEGREE
  Karaniwang nagtatagal nang 4 na taon.
  Ito'y may kasamang undergraduate university course work upang mapalawak ang pag-aaral sa isang area ng pag-aaral, at karaniwang may specialization sa isang subject area sa pamamagitan ng isang Major o Honours program.
 8. UNANG PROFESSIONAL DEGREE
  Mga halimbawa: law, medicine, dentistry, optometry, pharmacy, at veterinary medicine.
  Ito'y isang degree na naghahanda sa iyo para sa isang partikular na propesyon, kadalasan sa pamamagitan ng pagtupad sa academic requirements ng pagkuha ng lisensiya o accreditation.
  Ito'y karaniwang nagtatagal nang 2 hanggang 4 na taon, at sinusunod nito ang buong pagtapos o bahaging pagtapos ng Bachelor's Degree.
  Upang makapasok sa isang unang professional degree program, kailangan ay nakatapos ka na ng post-secondary, o halos tapos mo na ito; kasama rito ang pagkompleto ng mga ispesipikong university-level admission prerequisite na kurso. Maaring tanggapin ng mga programang ito ang mga estudyante na may iba't-ibang pang-akademikong background. Tingnan ang admission info para sa bawat programa.
 9. MASTER'S DEGREE
  Karaniwang nagtatagal nang 2 taon, at kasunod ito ng isang undergraduate degree.
  Ito'y kombinasyon ng course work at independent research na pangangasiwaan ng isang faculty advisor, at ang research ay iprinepresenta sa isang thesis.
 10. DOCTORAL DEGREE
  Ito ang pinakamataas na pang-akademikong degree na makakamit.
  Para dito, kailangang tapusin ang oral at written exams, at ang orihinal na research ay iprinepresenta sa isang dissertation o nakasulat na gawa.
Mga Mapagpipilian -
Mga Karera at Credentials!